course
English For Restaurant Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับร้านอาหาร เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานในร้านอาหาร ความพิเศษของหลักสูตรอยู่ที่การรวมเนื้อหาที่จำเป็นในการทำงานร้านอาหาร หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่1 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการในร้านอาหาร ผู้เข้าฝึกอบรมจะเพิ่มความมั่นใจ กล้าพูดกับลูกค้าชาวต่างชาติ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 การอบรมขั้นตอนในการเสิร์ฟอาหารตามแบบฉบับของบริการคุณภาพ มารยาท และถ้อยคำที่ควรใช้กับลูกค้าในขณะปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ 3 การจำลองสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและ การรับมือกับลูกค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้อย่างสุภาพ

ทักษะทั้ง 3 ทักษะนี้จะพัฒนาคุณภาพในการบริการของธุรกิจร้านอาหาร ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความประทับใจ และสร้างมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นกับกิจการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คอร์สที่น่าสนใจ